History

Dood op het kerkhof

Contributed by Toine Van Teeffelen on 02.12.2013:

Toine van Teeffelen

Bethlehem, December 1, 2013

Zoals elke zondagmorgen vroeg komt de ka’ek man langs, met zijn brood met sesamzaadjes, falafel en in de oven heet gemaakte, bespikkelde eieren. Hij wil altijd graag wat meer verkopen en doet dan met een onschuldig gezicht of je vier falafels hebt besteld in plaats van een. Daarna schudt hij zijn hoofd over zoveel verstrooidheid va(...)

View Contribution

The cemetery killing

Contributed by Toine Van Teeffelen on 02.12.2013:

The cemetery killing

Toine van Teeffelen

Bethlehem, December 1, 2013

Like every Sunday morning the ka’ek salesman passes by, selling his sesame bread, falafel and speckled eggs heated in the oven. He always wants to sell more, and asks whether he had perhaps heard me asking for “four” breads instead of one. He also sells the Al Quds newspaper, for which Mary has more read(...)

View Contribution

Dromen in Battir

Contributed by Toine Van Teeffelen on 10.10.2013:

Toine van Teeffelen

10 October 2013

Terwijl Mary de vieringen rond het veertigjarige lustrum van de Universiteit van Betlehem bezoekt, gaan Tamer (nu 11 jaar) en ik voor een wandeling naar het dorp Battir ten westen van Betlehem. Zojuist heeft hij in zijn huiswerk geleerd over de ecologische waarde van bomen. Ondertussen opent de ochtendkrant Al-Qoeds (Jeruzalem) met het verhaa(...)

View Contribution

Dreaming in Battir

Contributed by Toine Van Teeffelen on 10.10.2013:

Toine van Teeffelen

10 October 2013

While Mary visits the celebrations at Bethlehem University, which has its 40 year anniversary, Tamer (now 11 years) and I leave for a hike in the village of Battir, west of Bethlehem. In his homework he just learned about the ecological value of trees. But the morning paper, Al-Quds (Jerusalem), opens with the story that olive trees in the vil(...)

View Contribution

Een Groot, Onplezierig Spel

Contributed by Toine Van Teeffelen on 13.08.2013:

Toine van Teeffelen

13 augustus 2013

Geruchten beweren dat in de komende maanden West Bankers vergunningen van niet minder dan 6 maanden zullen krijgen, zegt Mary. Tegelijk worden veel vergunningen ook zonder reden ingetrokken. De vergunningen business is een groot, onplezierig spel. Het is waar dat tegenwoordig meer en langere vergunningen worden afgegeven, kennelijk onder invl(...)

View Contribution

A Big, Unpleasant Game

Contributed by Toine Van Teeffelen on 13.08.2013:

August 2013

Toine van Teeffelen

Rumors say that in the coming months West Bankers will receive permits for no less than 6 months, says Mary. At the same time many permits are torn up, without a reason given. The permit business is a big, unpleasant game. It is true that more and longer permits are handed out nowadays, apparently under the influence of the shopkeepers’ lobby in (...)

View Contribution

Up, the kufiyeh!

Contributed by Toine Van Teeffelen on 23.06.2013:

Toine van Teeffelen

June 2013

Yesterday midnight we went out for a party outside on the streets of Bethlehem. A motor cyclist shot along the usually quiet University Road with his arms for some 100 meters spread out in the air. A car drove full speed over a little hill set up to brake speed so that the vehicle hang in the air for a brief moment. Like other West Bank cities, Beth(...)

View Contribution

Omhoog, die kefiyah!

Contributed by Toine Van Teeffelen on 23.06.2013:

Toine van Teeffelen

Juni, 2013

Om twaalf uur gisteravond gingen we naar buiten om het feestvieren mee te maken. Op de rustige universiteitsstraat schoot een motorfiets langs waarvan de berijder 100 meter de armen gestrekt in de lucht hield. Een vrachtauto ging in volle vaart over een afremheuveltje zodat zijn wagen even in de lucht hing. Net als andere steden, ontplofte Bethlehe(...)

View Contribution

Verhalen uit het verleden voor het heden

Contributed by Toine Van Teeffelen on 20.05.2013:

Toine van Teeffelen

Mei 2013

Langzaam lopen Mary en ik over het pad voor het huis van haar moeder. We ondersteunen haar, ze is inmiddels over de negentig. De Askedinja-boom in de tuin draagt zijn rijpe oranje vruchten. Mary wijst naar de druiventrossen die nog nauwelijks waarneembaar zijn. Het is het juiste moment de wara’a dawali, de druivenbladeren, te plukken; ze zijn nu smak(...)

View Contribution

Stories of the past, for the present

Contributed by Toine Van Teeffelen on 20.05.2013:

May 2013

Mary and I slowly walk together on the narrow path in front of the family house. We support her mother, who is over ninety. The askedinyeh tree in the garden carries its orange fruits. Mary points to the grapes which are still barely visible. It is the right time to collect the grape leaves, which at this stage are tastefully sour. The grape leaves are used in the meals to “p(...)

View Contribution
 1 2 ... 7 8 9 10 11 ... 57 58