Back to overview

Gaming

Contributed by Toine Van Teeffelen on 14.12.2016:

Blog uit Bethlehem

14/12/2016

Toine van Teeffelen

Laatst verspreidde zich een gerucht dat een nieuw jesjiva of joodse leerschool zou worden opgericht vlak tegenover het Soemoed Verhalenhuis naast het Graf van Rachel. Leden van onze vrouwengroepen hadden het vernomen. Nu weet je nooit hoe serieus je zulke speculaties moet nemen. Israel zou het gerucht kunnen hebben geplant om inwoners van Bethlehem voor te bereiden of te testen. De bezetting werkt door het leven onvoorspelbaar te houden!

Maar ik zou niet verbaasd zijn wanneer het gerucht bewaarheid wordt. Het gebied voor het Huis is van particuliere Palestijnse grondeigenaren en van de Armeense kerk. Eigenaars mogen er echter alleen enkele malen per jaar naar toe. Een paar jaar geleden vernam ik van de oom van Mary, een van de grondeigenaren, dat deze grond door Israel tot ‘bezit van afwezigen’ was verklaard. Natuurlijk waren de afwezigen niet afwezig uit vrije wil. Waarschijnlijk gaat het hier om de laatste fase voor een algehele onteigening.

Dan zou inderdaad de Israelische bebouwing zich verder kunnen uitbreiden richting Hebron Road.

Op de een of andere manier doet me het nederzettingen-‘proces’ en al zijn taktieken denken aan een game. De kolonisatie lijkt me een combinatie van de Chinese Go game en schaken.

De Go game is erop gericht geleidelijk meer territoir te omringen dan je tegenspeler.

Dat gebeurt bijvoorbeeld in Noord-Bethlehem. Recentelijk keurde een Israelische Planning en Bouwcommissie de bouw van 770 huiseenheden goed in de nederzetting Gilo, aan de noordkant van Bethlehem en Beit Jala. Volgens het liberale dagblad Haaretz, was de goedkeuring nog niet definief en vereiste het ‘proces’ aanvullende beslissingen om definitief te worden. Maar dat is wel karakteristiek voor het nederzettingenproces: het gaat geleidelijk aan, liefst zonder veel ophef, maar wel systematisch.

De uitbreiding van Gilo zou Bethlehem aan de noordkant verder omringen. Die ring van nederzettingen daar zou vervolgens gecompleteerd worden met een geheel nieuwe nederzetting ten zuiden van Jeruzalem, Givat Hamatos genaamd. Het gebied waar deze wordt gebouwd, tegenover het klooster van Mar Elias, werd ooit gebruikt voor de aanleg van een zgn. ‘Holland dorp’ – een verzameling van optrekjes en caravans waarin in de jaren negentig zo’n 2000 mensen leefden, waaronder nieuwe joodse immigranten, met name zwarte Ethiopiers. Dat was indertijd een project gesteund door de bekende dominee Glashouwer, als onderdeel van een christelijk fundamentalistisch initiatief in Nederland. Het plan is nu om er een nederzetting te stichten met 4000 wooneenheden. Givat Hamatos zal Gilo verbinden met de andere grote nederzetting in het gebied, Har Homa, ten noorden van Bethlehem en Beit Sahour.

Het Israelische Go-spel is erop gericht Palestijnse stedelijke gebieden te omringen en Israelische nederzettingen te verbinden, maar ook om Palestijnse stedelijke gebieden van elkaar te splitsen. Als resultaat van de nieuwe nederzetting Givat Hamatos, zal het Palestijnse dorp Beit Safafa, binnen Jeruzalem gelegen, verder geisoleerd raken van Bethlehem waar het hemelsbreed gezien vlakbij ligt.

Naast het verbinden en splitsen heeft het nederzettingenproces ook een dimensie van penetratie, welke ik met schaken associeer. In mijn jeugd was ik een fanatiek schaakspeler en je bereikte een moment van opperste vreugde wanneer je in staat was een stuk diep in het territoir van de tegenstander te planten.

Dit gebeurt in de realiteit van nu met de nederzettingen die in het centrum van Hebron zijn geplant (en die zich nog steeds uitbreiden), en ook met het Graf van Rachel in Noord-Bethlehem dat omsloten is door muren. Een jesjiva naast het Graf zou een nieuwe zet van diepe kolonisatie zijn in een druk bevolkt Palestijns gebied. Wanneer je ziet hoe Noord-Bethlehem door de Israelische vesting rond het Graf uit elkaar geslagen is, begrijp je de taktiek.

De zgn. outposts of buitenposten in de West Bank, illegaal zelfs naar de Israelische wet (maar vanaf het begin gesteund met Israelische infrastrukturele werken) zijn gebouwd op Palestijnse prive-grond. Veel van deze buitenposten penetreren in het grondgebied dat voor een Palestijnse staat is gereserveerd. Op het moment staat Israel aan de vooravond van een legalisering van 55 van deze buitenposten, in de verwachting dat de komende Amerikaanse president Trump zich hier niet tegen zal keren.

Geen wonder dat volgens polls onder Palestijnen in de West Bank en de Gazastrook, bijna twee-derde van de Palestijnen haar geloof in een twee-statenoplossing heeft verloren en zich voorbereidt op een verdieping van de apartheidssituatie in de West Bank.

There are no comments. Add one!