All Entries

Trump’s recognition of Jerusalem as Israeli capital

Contributed by Toine Van Teeffelen on 07.12.2017:

A legitimization of existing Israel’s policy towards Jerusalem

The main arguments against Trump’s recognition of Jerusalem as the capital of Israel now used in the media are practical, tactical ones. Trump runs like a bull into the diplomatic china shop. He prejudges the outcome of peace negotiations between Israel and the Palestinians, and provokes violence in the Middle East and beyo(...)

View Contribution

Trump’s erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israel: Een legitimering van Israel’s Jeruzalem-politiek

Contributed by Toine Van Teeffelen on 07.12.2017:

De erkenning door Trump van Jeruzalem als hoofdstad van Israel ontmoet in de media vooral praktische en taktische argumenten. Trump loopt door de porseleinkast van de diplomatie. Hij neemt een voorschot op de uitkomst van vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnen. Hij provoceert geweld in het Midden-Oosten en daarbuiten.

Allemaal waar. Maar we moeten de kernzaak niet vergeten.(...)

View Contribution

Katrina Kattan Sabbagh

Contributed by Gazy Kattan on 27.08.2017:

Hello, I am looking for relatives of my grandmother Katrina Kattan Sabbagh, daughter of Habib Zayed Kattan, possibly from Beit Jallah. Will appreciate any comments. Thanks. Gazy Kattan rgkattan@gmail.com

View Contribution

Hanna Kattan Masri

Contributed by Gazy Kattan on 27.08.2017:

Hello, I am looking for relatives of my grandfather Hanna Kattan Masri, son of Ibrahim Kattan, possibly from Beit Jallah. Will appreciate any comments. Thanks. Gazy Kattan rgkattan@gmail.com

View Contribution

Hanna Kattan Sabbagh

Contributed by Gazy Kattan on 27.08.2017:

Hello, I am looking for relatives of my grandfather Hanna Kattan Sabbagh, son of Ibrahim Kattan, possibly from Beit Jallah. Will appreciate any comments. Thanks. Gazy Kattan rgkattan@gmail.com

View Contribution

Fine-grained

Contributed by Toine Van Teeffelen on 01.08.2017:

Toine van Teeffelen

1 August 2017

This Sunday I took the Palestinian bus from Bethlehem to Jerusalem over the bridge and through the tunnels, along the new road 60. This is a road mainly used by Israelis from the settlements in the southern West Bank who commute to Jerusalem. The Palestinian bus takes passengers from Bethlehem and Beit Jala. Most of them are Jerusalem ID holders(...)

View Contribution

Fijnmazig

Contributed by Toine Van Teeffelen on 01.08.2017:

Toine van Teeffelen

Bethlehem, 1 August 2017

Afgelopen zondag nam ik de Palestijnse bus naar Jeruzalem over de nieuwe Road 60, over de brug en door de tunnels. Dit is een weg die hoofdzakelijk door Israeli’s uit de nederzettingen in de zuidelijke West Bank wordt gebruikt die voor hun werk naar Jeruzalem moeten gaan. De Palestijnse bus, waarvan het beginstation in Bethlehem is, v(...)

View Contribution

Looking for Giacoman family members in Palestine

Contributed by Ricardo Giacoman on 29.06.2017:

My name is Ricardo Giacoman and I'm looking for family members in Palestine. Can somebody help me find them. Thank you

View Contribution

TRUMP IN BETHLEHEM (ENGLISH)

Contributed by Toine Van Teeffelen on 04.06.2017:

June 4, 2017

Bethlehem

Trump, labelled the ‘most mocked man in the world’, burst out in anger during his Bethlehem meeting with Mahmoud Abbas. Abbas was supposed to curb the ‘incitement’ of which Israel and the US continuously accuse the Palestinian Authority. Trump’s Israeli information sources however showed him quotes that ‘proved’ that the incitement continued.

A favo(...)

View Contribution

TRUMP IN BETHLEHEM (NL)

Contributed by Toine Van Teeffelen on 04.06.2017:

June 4, 2017

Bethlehem

Trump, inmiddels de ‘meest bespotte man in de wereld’, barstte in woede uit in Bethlehem tijdens zijn gesprek met Mahmoud Abbas. Abbas moest de incitement [opruiing] tegengaan waarvan Israel en de VS het Palestijnse Gezag betichten. Trump’s Israelische informatiebronnen hadden hem citaten aangereikt waaruit zou blijken dat de incitement niet ophield.

View Contribution
 1 2 3 4 5 6 7 ... 302 303